W związku z wymogami MSiT obowiązuje nowy druk zgłoszenia do Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Obowiązkowe jest umieszczenie na zgłoszeniu informacji czy uczeń posiada licencję Polskiego Związku Sportowego w dyscyplinie, w której rozgrywane są zawody oraz czy posiada licencję Polskiego Związku Sportowego w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej. Dziękujemy za rzetelne wypełnianie zgłoszeń.

DRUK ZGŁOSZENIA DO WIMS