Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu sportowego dla uczestników projektu pn. „JuniorSport”. Zapraszamy do przedstawienia swoich ofert zgodnie z założeniami zawartymi w załącznikach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zapytanie o cenę wraz z załącznikami.