Zadanie finansowane ze środków:

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zapraszamy do udziału w nowym Programie.
Ruszył nabór, wnioski można składać na stronie www.ozsson.szs.pl do dnia 14 marca 2018.
Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, uzupełnić o niezbędne podpisy oraz pieczątki
i razem z wszystkimi załącznikami przesłać pocztą
do biura SZS „WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.