KADENCJA 2012 – 2016

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Zdzisław Urbańczyk – przewodniczący

2.

Edward Strzymiński

3.

Jerzy Kerger

4.

Andrzej Piątek

5.

Ewa Bąk

6.

Andrzej Knapik

7.

Robert Pic

KADENCJA 2008 – 2012

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Zdzisław Urbańczyk   –  przewodniczący

2.

Edward Strzymiński

3.

Jerzy Kerger

4.

Andrzej Piątek

5.

Ewa Bąk

6.

Andrzej Knapik