Poniższe dokumenty dotyczą programu SKS 2017

Dokumenty dla trenerów:

 

 

 

Prosimy PAMIĘTAĆ o obowiązku poinformowania BIURA o wszelkich zmianach tzn:

-jeśli są Państwo na L4,

-nie osiągną w danym miesiącu wynagrodzenia co najmniej 2000zł.

-zmienią nr konta,

-zmienią nazwisko, adres zamieszkania, inne

 

Poniższe dokumenty dotyczą programu SKS 2017

Do rozliczenia rachunki dla umów 40zł za godzinę:

 

Do rozliczenia rachunki dla umów 50zł za godzinę:

 

Poniższe dokumenty dotyczą programu SKS 2017

Dokumenty dla Jednostek Współfinansujących Urzędów Miast i Gmin:

Informacja dotycząca polisy ubezpieczeniowej:

POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT
Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1016695416
Okres ubezpieczenia od 23.01.2017 r. do 15.12.2017 r.
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł