Godziny Pracy Biura

Biuro i Sekretariat SZS
7:30 – 15:30

Godziny przyjmowania petentów
8:00 – 15:00