Oferta warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym
dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
jako wsparcie procesu wychowania dziecka w placówkach oświatowych

Idea przewodnia modelu profilaktyki zaburzeń wychowania i uzależnień organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień:

– wszelkie treści i działania powstają na bazie diagnozy problemu lokalnego;
– działanie kompleksowe: uczniowie – rodzice – nauczyciele – środowisko lokalne.

Programy adresowane do nauczycieli i wychowawców:

1. Pigmalion i Aureola – techniki aktywizacji uczniów i umacniania norm kulturowych w szkole

Treści – czynniki sprzyjające aktywności uczniów w toku zajęć; budowanie atmosfery w szkole; techniki promocji najlepszych uczniów; obniżanie poziomu napięcia i agresji; wzmacniania społecznej pozycji szkoły; relacje uczeń-nauczyciel-rodzice; kreatywna postawa nauczyciela; wychowanie w granicach i normach; nowoczesny patriotyzm; jak działają obraz i ruch – psychologia zapamiętywania; podstawowe błędy w wychowaniu; co to znaczy dziecko z perspektywy psychologii i dydaktyki; jak przyjmować dziecko do szkoły; nowoczesne techniki pracy z grupą.

Czas – 135 minut

Metoda – warsztaty

Uwagi – warsztaty certyfikowane, w części pierwszej uczestniczą także pracownicy administracji i techniczni szkoły. Terminy zajęć rezerwujemy z min. 45-dniowym wyprzedzeniem (przygotowanie diagnozy). Koszt – 1700 zł

Zajęcia dedykowane dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Narkotyki i dopalacze.

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych

Treści – charakterystyka najczęściej stosowanych substancji narkotykowych i dopalaczowych; wpływ substancji na zachowania, zdrowie somatyczne i psychiczne; rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych; podstawowe zasady postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem substancji psychoaktywnych; sugestie w sprawie stosowania testów narkotykowych w szkole – zasady; praca profilaktyczna nauczyciela i pracowników szkoły; rola pedagoga w profilaktyce narkotykowej; optymalny szkolny program profilaktyki uzależnień – jak budować, co i kiedy czynić?

Czas – 135 minut

Metoda – cz. 1 – wykład konwersatoryjny, cz. 2 – warsztat

Uwagi – warsztaty certyfikowane; na życzenie szkoły program poszerzamy o pokaz stosowania testów narkotykowych. Koszt – 1700 zł (około 2000 zł z testami N)

Zajęcia dedykowane dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Nowe multimedia a rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka

Treści – wpływ nowych multimediów elektronicznych na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka; zaburzenia – uzależnienia infoholiczne; agresja w SIECI a agresywne zachowania dzieci i młodzieży; wpływ gier elektronicznych na kompulsywność dziecka; co dzieci robią w SIECI – poznajemy sieciowe obszary aktywności uczniów; wpływ nadużywania multimediów na defragmentaryzację wiedzy dziecka; skutki przesytu i przeciążenia informacyjnego; odwzorowania zachowań medialnych w życiu realnym; modelowanie relacji dziecko – multimedia; jak i kiedy uczyć netykiety; lista przestrzeni (gier) szkodliwych emocjonalnie i moralnie.

Czas – 120 minut

Metoda – wykład interaktywny

Uwagi – terminy przyjmujemy z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.
Koszt zajęć – 1650 zł.

Zajęcia dedykowane dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

4. Etiologia zaburzeń zachowania i uzależnień

Treści – Najnowsza socjologiczna, pedagogiczna i psychologiczna wiedza o źródłach zaburzeń zachowania i nowych uzależnień; charakterystyka czynników ryzyka i czynników ochronnych; struktura i funkcjonowanie rodziny a zaburzenia wychowania; rola granic i norm w wychowaniu; nauczyciel jako wzorzec moralny; kluczowe błędy wychowawcze rodziców – jak je uświadamiać; zespołowy charakter wychowania w szkole – autorytet nauczyciela; płynna nowoczesność i jej zagrożenia – celebryci, idole, bezgraniczna wolność, dekonstrukcja tradycji; nastolatek w bezgranicznej wolności; organizacja doby i świat „pobudzaczy”.

Czas – 120 minut

Metoda – wykład interaktywny

Koszt – 1650 zł

Zajęcia dedykowane dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W przypadku organizacji tego samego dnia zajęć z nauczycielami i rodzicami koszty ulegają obniżeniu o 25%.

 

Programy adresowane do rodziców:

1. Małe dzieci nowe multimedia – co, jak, kiedy?

Treści – wpływ nowych mediów elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka; wskazówki w zakresie modelowania relacji dziecko – multimedia – optymalny wiek poznawania, treści wskazana i nie wskazane, zasady postępowania rodziców; co warto wiedzieć o grach sieciowych i komputerowych; jak uczyć netykiety; monitorowanie sieciowej aktywności dziecka; zaburzenia – uzależnienia infoholiczne; jak postępować w przypadku nadużywania multimediów przez dziecko – pierwsze sygnały o zaburzeniu; kontrakt komputerowych rodzice – dziecko.

Czas – 45-60 minut (możliwe automatyczne wydłużenie spotkania – bez dodatkowych kosztów – w przypadku zainteresowania i aktywności rodziców)

Metoda – warsztaty edukacyjne

Uwagi – zajęcia prowadzimy przed spotkaniami w klasach. Po zajęciach trener zostaje na 45 minut do indywidualnej dyspozycji rodziców. Koszt – 1550 zł

Zajęcia dedykowane dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych przez cały rok szkolny

2. Nasze dziecko ma komputer i co dalej…

Treści – modelowanie relacji małe dziecko – komputer, Internet, gry elektroniczne; charakterystyka nowych technologii multimedialnych i ich wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka; ustawienie sprzętu w domu – zasady korzystania; zasady doboru gier komputerowych; podstawy netykiety; zachowania krytyczne w SIECI – jak reagować?;

Czas – 45-60 minut

Metoda – warsztaty edukacyjne

Uwagi – po zajęciach trener zostaje na 45 minut do indywidualnej dyspozycji rodziców. Koszt – 1550 zł

Zajęcia dedykowane dla rodziców uczniów klas II-III szkoły podstawowej.

3. Kiedy dziecko eksperymentuje ….

Treści – kluczowe informacje o narkotykach, dopalaczach i innych substancjach psychoaktywnych; na czym polega i jak przebiega uzależnienie; konteksty używania narkotyków przez młodzież – czynniki ryzyka, czynniki ochronne; sygnały mogące świadczyć o kontakcie dziecka z narkotykiem; rozpoznawania zachowań ponarkotykowych – zasady postępowania; jak prowadzić domową profilaktykę antynarkotykową?; gdzie szukać pomocy jeśli dziecko eksperymentuje (używa); czy warto używać testu narkotykowego? Podstawowe informacje o nadużywaniu napojów energetycznych i substancji wzmacniających.

Czas – 45-60 minut

Metoda – warsztaty edukacyjne

Uwagi – po zajęciach prowadzący zostaje do dyspozycji rodziców przez 45 minut na konsultacje indywidualne. Najlepsze terminy prowadzenia zajęć – IV-VI.
Koszt zajęć 1550 zł.

Zajęcia dedykowane dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. Dlaczego warto wychowywać w granicach i normach?

Treści – przebieg rozwoju dziecka w okresie adolescencji; przyczyny zachowań buntowniczych nastolatków – jako postępować?; Pierwsze eksperymenty i zachowania ryzykowne w wieku 13-16 lat – przyczyny, przeciwdziałanie; praktyka wychowawcza rodziców – zgodność zdań, łączenie praw i obowiązków, włączanie w zadania domowe, organizacja doby, normy kultowe, zasady postępowania, reakcja na zachowania buntownicze; znaczenie wychowania moralne dla przyszłych sukcesów dziecka; granice wolności; jak mówić dziecku NIE; jak rodzice powinni wspomagać szkołę?

Czas – 45-60 minut

Metoda – warsztaty edukacyjne

Uwagi – największe efekty przynosi organizacja spotkań we wrześniu – na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Koszt zajęć 1550 zł.

Zajęcia dedykowane dla rodziców uczniów i klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Programy adresowane do uczniów:

1. Komputerowy kurs prawa jazdy – Jak nie dać się złapać w SIEĆ?

Treści – co dziecko może spotkać w Internecie – jak się zachować w konkretnych sytuacjach; nauka netykiety – podstawowych zasad postępowania w sieci; kiedy i o czym należy powiadomić rodziców; jak unikać sytuacji niebezpiecznych w sieci; jak rozpoznać niebezpieczne przekazy; wykorzystywanie komputera w nauce; rozwiązywanie sporów przez Internet.

Czas – 4×45 minut

Metoda – warsztaty edukacyjne

Uwagi – największe efekty przynosi organizacja warsztatów w marcu i kwietniu (przed komunią św.) oraz przed wakacjami. Zajęcia prowadzone w integralnych klasach
– koszt kursu dla jednej klasy 750 zł (w przypadku większej liczby klas – rabaty).

Zajęcia dedykowane dla uczniów klas 2 (szczególnie), 3 i 4 szkół podstawowych.

2. Netykieta – jak zachować się w sieci?

Treści – SIEĆ i jej zasoby – potęga Internetu; posługiwanie się narzędziami internetowymi; na czym polega i jak się stosuje netykietę; jak unikać agresji i konfliktów w sieci; czego w sieci robić nie wolno – dlaczego?

Czas – 45-60 minut

Metoda – warsztaty edukacyjne

Uwagi – zajęcia są prowadzone w integralnych klasach. Największe efekty przynosi organizacja spotkań we wrześniu (dla pierwszych klas) oraz pod koniec roku szkolnego – dla klas pozostałych.

Koszt zajęć 200 zł za każda klasę – minimalna ilość klas – 5 (w przypadku większej liczby klas – rabaty).

Zajęcia dedykowane dla uczniów klas 5-6 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Dlaczego warto i jak mówić NIE! DZIĘKUJĘ

Treści – zasady nawiązywania kontaktów na imprezach rozrywkowych; jak odpowiadać na dziwne propozycje; jak unikać kontaktu z alkoholem, tytoniem i narkotykami; co zrobić, kiedy chłopcy są nachalni; jak się zachować gdy koleżanka chce wyjść z nieznajomymi; wyjaśnienie konsekwencji użycia narkotyków klubowych oraz podania tzw. pigułki gwałtu; podstawy postępowania w sytuacjach krytycznych; czego nie wolno robić na dyskotece; co powinni wiedzieć rodzice o miejscu do którego idzie dziecko; gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych.

Czas – 45-60 minut

Metoda – zajęcia edukacyjne – organizowane dla wszystkich uczennic ze szkoły

Uwagi – dziewczęta przychodzą do sali gimnastycznej (lub innego miejsca wyznaczonego przez dyrekcję szkoły). W zajęciach uczestniczy pedagog (psycholog) szkolny. Uczestnicy otrzymują informator o zachowaniach w sytuacjach krytycznych.

Koszt zajęć 1650 zł (wraz z kosztami materiałów dla uczniów).

Zajęcia dedykowane dla uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. Nie dopalaj się, bo się SPALISZ

Treści – co to są narkotyki i dopalacze – jak działają, jakie szkody wywołują, co widać a czego nie widać; wyjaśnienie mechanizmu uzależnień; jak odmawiać propozycji narkotykowej – jak obalać mity dealera; dlaczego i jak marihuana szkodzi – obalamy mit, ze marihuana to lekki narkotyk; dlaczego nowe narkotyki są szczególnie niebezpieczne; jak rozpoznać zachowania ponarkotykowe – podstawy zachowania w sytuacji krytycznej – gdzie szukać pomocy?

Czas – 45-60 minut

Metoda – warsztaty edukacyjne

Uwagi – zajęcia są prowadzone w integralnych klasach. Największe efekty przynosi organizacja spotkań w okresie przedwakacyjnym (maj-czerwiec). Koszt zajęć 200 zł za każda klasę – minimalna ilość klas – 5 (w przypadku większej liczby klas – rabaty)

Zajęcia dedykowane dla uczniów klas 5-6 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Trenerzy prowadzący: Zespół trenerów pod kierunkiem
prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko –
Leszek Roszczenko, Maciej Szczodrowski, Agnieszka Taper, Paulina Michalak-Piotrowska (dokonując zamówienia prosimy o wpisanie preferencji trenera).

Prowadzimy także inne zajęcia dla rodziców i uczniów z uwzględnieniem problematyki proponowanej przez szkołę.

Podane ceny są cenami brutto (obejmują koszt przeprowadzenia zajęć oraz koszty dojazdu trenerów do szkoły)

W przypadku realizacji jednego dnia kilku szkoleń stosujemy rabaty.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych pytań uprzejmie prosimy
o kontakt z koordynatorem programu – pracownikiem
SZS „WIELKOPOLSKA” Panem Marcinem Piotrowskim (tel. 606 657 857).