13.12.2017

Mówią o Nas!

W dniu 11 grudnia odbyła się impreza dla szkól biorących udział w tym Programie Szkolny Klub Sportowy. Około 200 uczestników z 17 szkół, w Hali Sportowej ARENA w Kaliszu rywalizowało sportowo i rekreacyjnie w sztafetach zadaniowych uwzgledniających blok piłki siatkowej i piłki ręcznej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

http://www.faktykaliskie.pl/kategorie/sport/szkolny-klub-sportowy-podsumowany-zdjecia,4056.html

 


27.11.2017

Serdecznie zapraszamy na festyn:
PONIEDZIAŁEK NA SPORTOWO  z Programem  Szkolny Klub Sportowy.
 Festyn odbędzie się 11.12.2017  w Hali Sportowej  ARENA Kalisz w  godzinach  od 10.00 do 12.00.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem, na uczestników czekają nagrody niespodzianki.
Organizatorami są: SZS „WIELKOPOLSKA”  w Poznaniu,  Kaliski Szkolny Związek Sportowy oraz Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu.

 


27.11.2017

Szanowni Państwo,

 

zbliżamy się do zakończenia tegorocznej edycji  Programu „Szklony Klub Sportowy 2017”. Bardzo dziękujemy wszystkim prowadzącym za dobrą dotychczasową współpracę.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż miesiące listopad i grudzień są miesiącami kluczowymi dla prawidłowej realizacji całego zadania.
Niezmiernie ważnym aspektem jest  dobra współpraca między Państwem, a Szkolny Związkiem Sportowym „ WIELKOPOLSKA”.

 

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwe szybkie dosyłanie rozliczeń za miesiąc listopad i grudzień oraz uzupełnianie wszystkich innych zaległości.

Rozliczenia najlepiej dosyłać w trybie natychmiastowym po zakończeniu realizacji zajęć. Prosimy nie czekać z wysyłaniem rozliczeń do ostatniej chwili.

 

Przypominamy, że ostatnim dniem, w którym mogą odbyć się zajęcia jest 15 grudnia.


 

30.10.2017

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż program SKS będzie realizowany w 2018 roku.

Niestety nie znamy jeszcze szczegółów projektu, ich określenie będzie możliwe dopiero po ogłoszeniu konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


11.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami od Operatora Krajowego do nauczycieli prowadzących jesienną edycję programu SKS.

 

Załączniki dotyczą ewaluacji programu SKS – badań socjologicznych oraz testów sprawnościowych.

Ewaluacja SKS

Realizacja testów sprawnościowych


11.10.2017

W związku z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zajęć w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy z 08.12.2017 r. na 15.12.2017 r.
Wobec powyższego rozliczenie za miesiąc grudzień należy wysłać niezwłocznie w dniu zakończenia zajęć tj. 15.12.2017 r.


09.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z pismem od Operatora Krajowego do nauczycieli prowadzących jesienną edycję programu SKS.

Załącznik dotyczy wizytacji zajęć.

 


 

09.10.2017

Uwaga przypominamy!

Sposób rozliczania przepracowanych godzin nie uległ zmianie. Zgodnie z umową obowiązuje:

1. Wydruk z dziennika elektronicznego podbity i podpisany przez Dyrektora /Kierownika jednostki prowadzącej szkołę.

2. Rachunek na odpowiednią ilość zajęć – dostępne na stronie internetowej zakładka projekt SKS/ niezbędne dokumenty.

 

Dokumenty w wersji papierowej należy przesyłać na adres Biura do 10 dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów wypłata wynagrodzenia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia braków.


09.10.2017

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zamawiania dodatkowych koszulek, które były Państwu przekazywane w ramach programu Szkolny Klub Sportowy,
przekazujemy  dane kontaktowe do firmy SG Sport Sp z o.o., która realizowała przetarg:

telefon:
-795 695 863
-795 695 865
-795 695 862
e-mail: zbigniew.leszczynski@sgsport.pl

Prosimy o indywidualny kontakt z firmą, Szkolny Związek Sportowy „ WIELKOPOLSKA” nie pośredniczy w składaniu ewentualnych zamówień.


28.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z pismem do nauczycieli prowadzących jesienna edycję projektu SKS.

Załącznik dotycz testów sprawnościowych i uzupełniania dziennika.


27.09.2017

Polski Związek Tenisa organizuje konkurs „Dzieciaki do rakiet” szczegóły można znaleźć  na stronie https://www.dzieciakidorakiet.pl/

Zapraszamy do udziału wszystkich prowadzących zajęcia SKS i nie tylko.


27.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnionym programem szkolenia

III-29-30.09.2017 i IV 6-7.10.2017

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie 6-7.10 Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału


12.09.2017

W związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym do Programu Szkolny Klub Sportowy 2017, informujemy, że wysyłanie deklaracji nie dotyczy już istniejących grup, w których zmienia się skład osobowy lub nauczyciel prowadzący.

 


12.09.2017

Przedstawiamy uaktualniony program II szkolenia 15-16.09.2017 w Żerkowie oraz listę uczestników.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Osoby zgłoszone prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.


6.09.2017

Lista uczestników szkolenia 8-9,09.2017 została zamknięta. Cieszymy się że będziemy mogli się z Państwem zobaczyć już w najbliższy piątek. Przypominamy o dokonaniu wpłaty 20zł -przelewem.

Uaktualnione programy na następne szkolenia będą się pojawiały w zakładce SKS// cykl szkoleń Żerków


4.09.2017

Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Szkolny Klub Sportowy” .

Prosimy zgłaszać uzupełnione deklaracje pod adresem e-mail szswielkopolska.hanna@wp.pl  do 13.09.2017 włącznie.

Program dotyczy organizacji 28 zajęć sportowych zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w „Założeniach Projektu” oraz załączniku do decyzji nr 50 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2016r w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy”. W okresie od 18.09-8.12.2017 w wymiarze 2-3 godz. tygodniowo.

Zgodnie z założeniami maksymalna  ilość grup w szkole to 2 lub 4 w przypadku połączenia szkoły z Gimnazjum.

O przyjęciu decyduje termin przysłania właściwie wypełnionej deklaracji.


4.09.2017

W ramach cyklu szkoleń dla nauczycieli prowadzących projekt SKS kolejne możliwe terminy to

II- 15-16.09.2017;  III 29-30.09.2017; IV 6-7.10.2017 w załączeniu program ramowy.

 


1.09.2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli prowadzących projekt SKS na cykl szkoleń do Żerkowa. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 8-9.09.2017.

Otwarcie szkolenia g. 15.00.

Szczegóły w programie.

Zgłoszenie udziału prosimy przesłać mailowo do dnia 5.09.2017 zgodnie z załącznikiem.


1.09.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Operatora Krajowego przedstawiamy dokumenty dotyczące realizacji programu Szkolny Klub Sportowy.

W załączeniu:

 1. Pismo do nauczycieli SKS
 2. Zaktualizowana instrukcja obsługi dziennika dla nauczyciela

24.08.2017

W czerwcu wprowadzony został dziennik elektroniczny.  Przypominamy o obowiązku rejestracji do dziennika. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi dziennika przed rozpoczęciem korzystania z systemu. Informujemy również, że Ministerstwo Sportu i Turystyki zobowiązało Państwa do uzupełnienia dziennika od początku trwania programu (tj. od stycznia). 


24.08.2017

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sportu i Turystyki od września istnieje możliwość prowadzenia 3 godziny zajęć w tygodniu.

WAŻNE: w ciągu jednego dnia można przeprowadzić TYLKO jedną  godzinę zajęć ( tj.60 min).


4.08.2017

W załączeniu przedstawiamy stan rozliczonych godzin za poszczególne miesiące data aktualizacji 4.08.2017

lista wypłat dla nauczycieli

 


6.06.2017 – e-mail

-Informujemy, że zakończyliśmy procedury związanie z zakupem koszulek i sprzętu sportowego.

Piłki i koszulki (w osobnych paczkach) powinny dotrzeć do Państwa przed 30.06.2017

 

-Instytut Sportu przygotował dziennik elektroniczny. W załączeniu list przewodni i instrukcja obsługi. W tygodniu wyślemy kolejne informację dotyczące dziennika.  Prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja. Dalsza praca na dzienniku będzie możliwa po zaakceptowaniu użytkownika przez Biuro.

 

-Przypominamy o konieczności nadsyłania rozliczeń.  Wypłaty zostaną wykonane do 25.06 jeśli komplet dokumentów rozliczeniowych (dziennik, rachunek) dotrze przed 10.06 do Biura.

 

-KAŻDA grupa ma do wyrobienia 70 godzin do 15.12.2017(najlepiej wcześniej). Druga połowa roku jest nieco krótsza dlatego należy przeliczyć godziny i tygodnie, oraz wykonać maksymalną możliwą ilości godzin do 30.06.

Osoby które mają rozliczone mniej niż 20 godz za styczeń- kwiecień  lub widzą zagrożenie nie wykonania (zestawienie dostępne na stronie)  muszą podjąć działania, żeby zrealizować godziny zgodnie z umową. Do realizacji projektu zostały pozyskane środki finansowe z gmin i samorządów, którym zależy na ich właściwym wykorzystaniu. Dyrektorzy szkół oraz samorządy będą informowani o zagrożeniu nie wywiązania się z umów.


26.05.2017

Szanowni Państwo!

Prosimy! Podpisujcie się imieniem i nazwiskiem odpowiadając na e-maile, zwłaszcza kiedy adres nie wskazuje na właściciela.

 


22.05.2017 – e-mail

Prosimy o dokładne przeliczenie i przeanalizowanie godzin zrealizowanych w ramach SKS i tych które pozostały do przeprowadzenia do 15 grudnia 2017.

Przypominamy, że łączna suma to 70 jednostek godzinowych.

Jeżeli zaistnieje potrzeba nadrobienia zajęć, to będzie taka możliwość po zakończeniu roku szkolnego i w okresie wakacyjnym, przy zachowaniu dotychczasowego trybu treningowego – 2 x w tygodniu.

W takich sytuacjach prosimy o informację drogą e-mail.

 

uzasadnionych przypadkach, w maju i w czerwcu, będzie można wykonać trzecią jednostkę ćwiczeniową w tygodniu.

Wymagane będzie pisemne podanie do biura Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPLSKA„.

 

Informujemy i przypominamy wszystkim tym Państwu, którzy nie dostarczyli jeszcze rachunków i dzienników comiesięcznym obowiązku rozliczania się z zajęć zgodnie z umową zlecenie.

Jest to wymóg wynikający z ustawy Ministerstwa Finansów.

 

Dodatkowo prosimy wszystkich Państwa o przesłanie drogą mailową do dnia 24.05.2017 informacji o rozmiarze koszulki trenera.

 


14.04.2017

Prosimy PAMIĘTAĆ o obowiązku poinformowania BIURA o wszelkich zmianach tzn:

-jeśli są Państwo na L4,

-nie osiągną w danym miesiącu wynagrodzenia co najmniej 2000zł.

-zmienią nr konta,

-zmienią nazwisko, adres zamieszkania, inne

-zmiana dnia/godziny prowadzenia zajęć

 


22.03.2017

Szanowni Państwo,
ze względu na znaczną ilość błędnie przesłanych rozliczeń za przeprowadzone zajęcia, przypominamy:

 

– rozliczamy każdorazowo sumę wszystkich zajęć za jeden miesiąc kalendarzowy,

– aby rozliczenie było pełne należy przesłać dziennik wraz z rachunkiem (spięte razem!) oddzielnie dla każdej grupy,

-dokumenty należy wypełniać w sposób czytelny (umożliwiający ich odczytanie) -wielkimi literami bądź komputerowo,

-dziennik musi zostać zatwierdzony przez dyrektora.

 

Prosimy o staranne i uważne wypełnianie dokumentów oraz przesyłanie ich na adres Biura SZS. Pozwoli to na terminową realizację wypłat.

 


01.03.2017

Szanowni Państwo,

w związku z wymaganiami jakie stawia Ministerstwo Sportu i Turystyki  dotyczącymi realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy 2017, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.

Dane, o które Państwa prosimy są niezbędne do poprawnej realizacji  zadania oraz są niezwykle istotne, ze względu na to, iż od rzetelności i poprawności przekazanych do MSiT informacji będzie zależała realizacja Programu SKS w przyszłym roku.

Poniżej załączamy link do ankiety.  Jest to ankieta internetowa, wystarczy ją wypełnić, nie trzeba niczego wysyłać w formie papierowej ani e-mailem.

Bezwzględny termin, do którego należy wypełnić ankietę mija 6 marca. – ankieta jest obowiązkowa dla każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq8EHiptGcqZsc78ArgiVENB04_1uCE5q3FQFZwmil0ySeJQ/viewform?c=0&w=1

(link należy wkleić do przeglądarki)


27.02.2017

Szanowni Państwo.

Pierwsze przelewy wynagrodzeń za STYCZEŃ 2017 zostały zrealizowane.

Prosimy PAMIĘTAĆ, że wynagrodzenie jest wypłacane do 25 dnia miesiąca pod WARUNKIEM, że dokumenty rozliczeniowe (dziennik, rachunek + inne niezbędne dokumenty) dotrą do biura do 10 dnia miesiąca. -Jest to zapisane w umowie zlecenie.

 

Telefony ponaglające wypłatę jeśli dokumenty NIE DOTARŁY  w terminie lub były NIEKOMPLETNE nie będą rozpatrywane.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w kolejnym miesiącu.

Aby uniknąć opóźnień w wypłacie prosimy dostarczać dokumenty niezwłocznie tj. za luty do 10 marca.

 


23.01.2017

Najczęściej zadawane pytania:

 

1.Jakie są wymagane dokumenty i do kiedy?

 

Nauczyciel: (ORYGINAŁ – WYSYŁA POCZTĄ!!)

-umowa zlecenie – jak najszybciej

-oświadczenie podatkowe – do umowy

-lista dzieci uczestniczących w zajęciach – najpóźniej z pierwszym rozliczeniem tj. do 10.02

-zgody opiekunów – najpóźniej z pierwszym rozliczeniem tj. do 10.02

Szkoła: (ORYGINAŁ – WYSYŁA POCZTĄ!!)

-umowa użyczenia sali -tj. Porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu pn. Szkolny Klub Sportowy

Urzędy i inne Jednostki Współfinansujące: (ORYGINAŁ – WYSYŁA POCZTĄ!!)

umowa-porozumienie z jednostką współfinansującą wariant do wyboru zgodny z deklaracją

 

 

2.Czy zajęcia mogą odbywać się w ferie zimowe?

Tak.

 

3. Co robić kiedy nauczyciel jest na L4?

SZS może sporządzić umowę na zastępstwo- ZAWSZE konieczny jest kontakt Biurem i podjęcie indywidualnych decyzji.

 

4. Co robić kiedy nauczyciel prowadzi więcej niż jedną grupę?

-Nauczyciel powinien podpisać tyle umów zlecenie (np 2) ile prowadzi grup. Na każdej wskazuje szkołę i grupę której dotyczy umowa, Biuro nada numer umowy.

-Do rozliczenia przedstawia tyle rachunków (np 2) ile ma grup. Z wyszczególnieniem

*rachunek na daną ilość zajęć prowadzoną w szkole X

*rachunek na daną ilość zajęć prowadzoną w szkole Z

 

4. Co jest potrzebne do rozliczenia za styczeń 2017 ?

1. Rachunek na odpowiednią ilość zajęć (40/50zł za godzinę) dostępny w zakładce niezbędne dokumenty http://szswielkopolska.pl/szkolny-klub-sportowy/niezbedne-dokumenty/

2.Dziennik dostępny w zakładce niezbędne dokumenty http://szswielkopolska.pl/szkolny-klub-sportowy/niezbedne-dokumenty/

3. Lista dzieci

4. Zgody opiekunów

5. Oświadczenie podatkowe -wypełniają TYLKO osoby które nie są zatrudnione na pełen etat


18.01.2017

Lista przyjętych grup do Programu ” Szkolny Klub Sportowy”.

Dostępny tutaj.


18.01.2017

Z radością informujemy, że zgodnie z decyzją opublikowaną 17.01.2017r. Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” został realizatorem programu Szkolny Klub Sportowy.

Rozpoczynamy wysyłanie (e-mailowo) szczegółowych instrukcji do Urzędów Miast, Urzędów Gmin, szkół i nauczycieli. Prosimy o nadsyłanie stosownych umów. Pierwsze zajęcia w ramach projektu mogą odbyć się już 23.01.2017r.

Zmiany wcześniejszych założeń programu to:

-rezygnacja z konieczności wykazywania kosztów na wynajem sali, które były wskazywane na deklaracji.

-rezygnacja z organizacji konferencji szkoleniowej i zakupu banerów reklamowych na rzecz zakupu i przekazania sprzętu sportowego o wartości 240zł  dla wszystkich grup bez względy na wariant finansowania.

 


4.01.2017

W wyniku weryfikacji otrzymanych zgłoszeń informujemy, że pozostało jeszcze kilka WOLNYCH miejsc w projekcie.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie wypełnionej deklaracji zgłoszeniowej na adres szswielkopolska.sks@wp.pl i w wersji papierowej na adres Biura.

 


3.01.2017

Szanowni Państwo,

W chwili obecnej oczekujemy na pozytywne rozpatrzenie wyników konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O wynikach zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową oraz opublikujemy na stronie szswielkopolska.pl.


Najczęściej zadawane pytania:

 • 1. Szkoły zgłaszają gotowość udziału w programie do samorządu lokalnego, który zbiorcze zestawienie przesyła do SZS ”WIELKOPOLSKA” w formie elektronicznej, a następnie podpisane wraz z deklaracjami ze szkół pocztą.

 

 • 2. Szkoły wchodzące w skład ZESPOŁÓW SZKÓŁ traktujemy jako odrębne jednostki. Tzn. Szkoły podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne składają odrębne wnioski.

 

 • 3. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 21.12.2016r. Głównym kryterium jest kolejność zgłoszeń (w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc zostanie zachowana zasada udziału jak największej ilości gmin i powiatów).

 

 • 4. Projekt jest finansowany z 3 źródeł.

 

 • 5. Dopłata samorządu jest jednorazowa w roku kalendarzowym na jedną grupę w zależności od wariantu (600, 200, 1300). Zgłoszona grupa MUSI być prowadzona przez dwie edycje wiosną i jesienią.   

 

 • 6. Osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Nie dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez historyka itp. którzy posiadają uprawnienia instruktorskie.

 

 • 7. Grupa ma do wykonania 35 zajęć w edycji wiosennej i 35 zajęć w edycji jesiennej. Zgłoszenie i wpłata jest JEDNORAZOWA.
 • UWAGA ZMIANA: NAUCZYCIEL MA DO ZREALIZOWANIA 70 JEDNOSTEK W DWÓCH EDYCJACH DO 15.12.2017. ZE WZGLĘDU NA WARUNEK NIE WIĘCEJ NIŻ 2x W TYGODNIU W EDYCJI WIOSENNEJ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ MAKSYMALNĄ MOŻLIWĄ ILOŚĆ ZAJĘĆ A EDYCJA JESIENNA BĘDZIE KRÓTSZA NIŻ 35 ZAJĘĆ.

 

 • 8. Zajęcia MUSZĄ odbywać się 2 x w tygodniu. Niedopuszczalne jest łączenie zajęć i prowadzenie raz w tygodniu przez 120 min.

 

 • 9. W projekcie mogą brać udział szkoły specjalne.

 

 • 10. Prosimy wysyłać komplet dokumentów. Przykład: gmina która będzie finansowała 4 grupy –> 1 deklaracja gminy, 4 deklaracje grupy łącznie 5 kartek.

 

 • 11. Należy wysyłać dokumenty podbite, podpisane w oryginale na adres Biura. Ponieważ liczy się szybkość można też te same podpisane dokumenty zeskanować i wysłać na adres szswielkopolska.sks@wp.pl.

 

 • 12. Projekt nie wyklucza osób które pobierają środki z innych projektów MSIT.

 

 • 13. W przypadku zespołów szkół niedopuszczalne jest tworzenie łączonej grupy dzieci z SP i GIM w jednej grupie.

 

 • 14. WARIANTY DOFINANSOWANIA

I wariant – 600zł

-Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela 70 jednostek  x 40zł = 2800zł (brutto)

-Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników zajęć NNW, nauczyciela OC

-Pokrycie kosztów promocji przedsięwzięcia

*banerów reklamujących projekt

*zakup koszulek dla uczestników i nauczycieli

*organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli

-Koszty obsługi projektu

 

 

 II  WARIANT- 200zł

-Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela 70 jednostek  x 40zł = 2800zł (brutto)

-Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników zajęć NNW, nauczyciela OC

-Pokrycie kosztów promocji przedsięwzięcia

*banerów reklamujących projekt

*organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli

*—->BRAK KOSZULEK DLA UCZESTNIKÓW

-Koszty obsługi projektu

 

 III  WARIANT- 1300 zł lub więcej

to co w wariancie I oraz dopłata do wynagrodzenia trenera 10zł brutto

 

 


Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka ogłosił na rok 2017 Program „Szkolny Klub Sportowy” .

Przygotowując się do złożenia wniosku Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”  pragnie przedstawić założenia i zaprosić do udziału w Programie wszystkie szkoły z terenu całej wielkopolski.

Program dotyczy organizacji w szkołach sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.