Zajęcia sportowo-edukacyjne „Pływanie kluczem do sukcesu”

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w wyniku postępowania konkursowego rozstrzygniętego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z dofinansowaniem ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, od 01 kwietnia 2012 r. realizuje projekt zajęć sportowo-edukacyjnych „Pływanie kluczem do sukcesu”.

Uczestnicy projektu to 165-osobowa grupa uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów pochodząca ze środowisk wiejskich i miejskich województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy podzieleni są na 11 grup 15-osobowych i dojeżdżają na zajęcia gdzie znajdują się kryte pływalnie:

1)      Konin (pływalnia miejska) – 45 osobowa grupa uczniów z terenu gminy Zagórów;

2)      Ostrów Wlkp. (pływalnie „Delfin”) – 45 osobowa grupa uczniów z terenu gminy Odolanów;

3)      Ostrzeszów (pływalnia „Oceanik”) – 30 osobowa grupa uczniów z terenu gminy Ostrzeszów;

4)      Wągrowiec (pływalnia „Aquapark Wagrowiec”) – 45 osobowa grupa uczniów z terenu gminy Gołańcz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rekrutacja uczestników odbyła się na podstawie porozumień partnerskich z samorządami terytorialnymi i placówkami oświatowymi, prowadzona w szkołach podstawowych i gimnazjach przez pracowników i działaczy (opiekunów grup) SZS „WIELKOPOLSKA”, przy współpracy dyrektorów placówek oświatowych.

 

  Pierwsza tura zajęć (10 godzin lekcyjnych) realizowana była w terminie 10 kwietnia – 30 czerwca 2012 r. Lekcje prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, średnio raz w tygodniu dla jednej grupy uczestników.

  

         Nauka i doskonalenie pływania, gry i zabawy w wodzie realizowane były przez instruktorów pływania według ramowego programu zajęć nauki pływania (w każdej z grup prowadzony był dziennik zajęć):

1)         Lekcja organizacyjna; sprawdzian-określenie stopnia   oswojenia z wodą, skoki do wody na nogi, ćwiczenie wypornościowe korek.

2)         Leżenie na piersiach, wstępne ćwiczenia oddechowe. Leżenie na grzbiecie.

3)         Skoki do wody na nogi, poślizg na piersiach. Wślizg do wody na głowę z siadu i wydech do wody.

4)         Poślizg na grzbiecie, kraulowe ruchy nóg w położeniu na grzbiecie, ćwiczenia wstępne, spady do wody z pozycji leżącej.

5)         Kraulowe ruchy nóg w położeniu na piersiach, wydech do wody w połączeniu z kraulowymi ruchami nóg. Kraulowe ruchy nóg w położeniu na grzbiecie.

6)         Elementarne ruchy ramion w położeniu na piersiach.

            Elementarne ruchy ramion w położeniu na grzbiecie.

            Skoki do głębokiej wody.

7)         Pływanie elementarne w położeniu na piersiach, wślizg na głowę z przysiadu.

8)         Pływanie elementarne w położeniu na grzbiecie. Wyławianie przedmiotu z dna basenu.

9)         Kraulowe ruchy ramion w położeniu na piersiach.

10)       Kraulowe ruchy ramion w położeniu na grzbiecie.

11)       Utrwalenie kraulowych ruchów nóg i ramion.

12)       Koordynacja oddychania z kraulowymi ruchami ramion i nóg w położeniu na piersiach i na grzbiecie.

13)       Pływanie kraulem na piersiach bez oddychania i z wdechem  co kilka cykli ruchowych ramion. Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu i na grzbiecie.

14)       Doskonalenie pływania kraulem i na piersiach.

15)       Sprawdzian umiejętności.

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wszystkie zdjęcia zostały wykonane podczas zajęć na pływalni „Delfin” w Ostrowie Wlkp.

Nad całością zadania czuwała obsługa techniczna – koordynator odpowiedzialny za kontakt ze szkołami /m.in. w zakresie rekrutacji uczestników/, z których pochodzi grupa docelowa, wynajęcie obiektów, transportu, zatrudnienie kadry, itp.;

 Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Samorządy pokryją częściowo koszty dojazdu uczniów na basen.