KADENCJA 2016 – 2020

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Krzysztof Mądry – przewodniczący

2.

Edward Strzymiński

3.

Roman Wiśniewski

KADENCJA 2012 – 2016

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Krzysztof Mądry – przewodniczący

2.

Marian Barełkowski

3.

Alojzy Kabat

KADENCJA 2008 – 2012

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Krzysztof Mądry   –  przewodniczący

2.

Marian Barełkowski

3.

Waldemar Sadowski