KADENCJA 2012 – 2016

Lp.Imię i nazwisko

1.

Zbigniew Kosmalski – przewodniczący

2.

Renata Wolska

3.

Krzysztof Mądry

4.

Zdzisław Machowski

5.

Beata Janowska

6.

Mirosław Dębowski

7.

Stanisław Płociennik

8.

Wiesław Nowak

9.

Roman Wiśniewski

KADENCJA 2008 – 2012

Lp.Imię i nazwisko

1.

Zbigniew Kosmalski   –  przewodniczący

2.

Renata Wolska

3.

Krzysztof Mądry

4.

Jerzy Kerger

5.

Beata Janowska

6.

Mirosław Dębowski

7.

Waldemar Sadowski

8.

Wiesław Nowak

9.

Roman Wiśniewski

10.

Krzysztof Maćkowiak