Dokumenty do pobrania
PROGRAMU ANIMATOR „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

UWAGA!
Do dnia 14.01.2014r. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ogłosiło jeszcze konkursu na zadanie „Animator- Moje Boisko ORLIK 2012” w 2014.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach i ew. terminach przyjmowania wniosków.
Prosimy o nie posługiwanie się zeszłorocznymi wnioskami!

1. Druk   Wniosku
2. Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie Kandydata
3 . Załącznik nr 2 do wniosku – Program planowanych do realizacji przez Animatora działań
4. Załącznik nr 3 do wniosku – Harmonogram Zajęć
5. Dzienniczek Animatora
6. Rachunek za 500zł
7. Rachunek studencki za 500zł
8. Rachunek za 1000zł
9. Rachunek studencki za 1000zł
10. Oświadczenie do Umowy Zlecenie
11. Oświadczenie do Rachunku
12. Statystyka jednej soboty w miesiącu