Projekt realizacji programu MultiSport 2016.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy projekt realicacji programu MultiSport w 2016r. Zakłada on dofinansowanie z Samorządu Terytorialnego co pozwoli na zwiększenie ilości grup oraz dzieci uczestniczących w zajęciach.

W załączeniu:

prezentacja założeń projektu,

deklaracja chęci przystąpienia,

pismo z Urzędu Marszałkowskiego

lista przyjętych deklaracji