Nastąpiły zmiany w programie. W 2013 roku program jest skierowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin), nie posiadających kompleksów „Moje Boisko ORLIK 2012.

Jednostka taka może zgłosić do udziału w projekcie jedną osobę, przypisaną do swojej Gminy, która posiada kwalifikacje określone dla „Animatora”


Z przykrością informujemy, że sprawdziły się nasze przewidywania (o których informowaliśmy w komunikacie ogłaszającym początek zbierania wniosków) o wielkości środków przeznaczonych przez MSiT na realizację Programu ASDiM w 2012 roku. Na podstawie podpisanych z końcem marca decyzji przez Ministrę Sportu i Turystyki wysokość środków na Animatora w I Edycji Programu wynosi 800 zł (brutto), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości godzin do wypracowania.

Utrzymanie tej samej wielkości kwoty wynagrodzenia (1200 zł brutto) wiązałoby się z koniecznością zmniejszenia ilości Animatorów realizujących Program w woj. Wielkopolskim.
Z dniem dzisiejszym została wysłana pocztą tradycyjną korespondencja do każdego z Animatorów informująca o wyżej wymienionych zmianach.

W związku z zaistniałą sytuacją, licząc na Państwa zrozumienie, proszę o odesłanie:
– Podpisanej nowej umowy,
– Umowy starej.

Jednocześnie informujemy, że zmieniły się zasady rozliczania Programu. Program będzie rozliczany od 11 do 22 czerwca na podstawie oświadczenia potwierdzonego podpisem i pieczątką pierwszego płatnika o gotowości wypłacenia należności za realizację Programu oraz dostarczeniu pozostałych dokumentów (tu już bez zmian: wypełniony dzienniczek oraz oświadczenie o niepobieraniu środków finansowych z innych programów szkoleniowych prowadzonych przez MSiT).


Decyzją komisji wybranych zostało 262 osób w ramach programu Animator Sportu Dzieci. Listy znajdują się w odpowiednich zakładkach na naszej stronie. Umowy należy podpisać do dnia 1 marca włącznie. Do podpisania umowy niezbędny jest komplet dokumentów (umowa z pierwszym płatnikiem, harmonogram, oświadczenie, wypis z KRS oraz dokument poświadczający uprawnienia instruktorskie).


Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy oficjalny i potwierdzony nabór wniosków na Animatora Sportu Dzieci.

Termin składania wniosków Programów upływa 15.02.2012r.


W związku z potrzebą utrzymania się w terminie składania wniosków i podpisywania umów warunkowo zaczęliśmy rekrutację na Animatora Sportu Dzieci i Młodzieży.

Wnioski na wszystkie wyżej wymienione Programy należy składać do 15.02.2012r.

W przypadku zmian programowych oraz warunki realizacji Programu, Animator będzie miał prawo wycofać swój wniosek, bądź poprawić.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.