Zadanie finansowane ze środków

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zapraszamy do udziału w nowym Programie wnioski można składać na stronie www.ozsson.szs.pl
do dnia 14 marca 2018. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować,
uzupełnić o niezbędne podpisy oraz pieczątki i razem z wszystkimi załącznikami przesłać pocztą
do biura SZS „WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.