III TURNIEJ ORLIKA

O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA

 DRUŻYNY

Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:
•   10-11 lat (roczniki 2001 – 2002)
•   12-13 lat (roczniki 1999 – 2000)

W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik  (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie)  jak również tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe).
W turnieju nie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące piłkarskie kluby sportowe (inne niż UKS). W drużynie może grać maksymalnie 3 zawodniczki/zawodników, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2012/2013 do rozgrywek ligowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS).
Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek / zawodników.
W całym turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz.
W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie któregokolwiek  etapu rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił lub został wpisany na listę.
W wyjątkowych wypadkach, gdy któryś ze zgłoszonych  zawodników nie może brać udziału w kolejnych rundach rozgrywek (kontuzja gracza, zmiana szkoły, etc.) dopuszczamy możliwość dobrania do drużyny w trakcie całego turnieju maksymalnie 3 zawodników (pod warunkiem, że nie występowali oni we wcześniejszej fazie turnieju w innym zespole).
Dokoptowanie nowych zawodników jest dopuszczalne tylko w eliminacjach i w finałach wojewódzkich. W finale ogólnopolskim drużyny grają w takich samych składach jak w finałach wojewódzkich.

 Każda drużyna zgłoszona do udziału w turnieju musi mieć dorosłego opiekuna, który odpowiada za udział drużyny w rozgrywkach we wszystkich fazach turnieju.

 TERMINARZ

•   Eliminacje gminne – 1-16.09.2012
•   Eliminacje wojewódzkie – ćwierćfinały 20-22.09.2012, półfinały 25-26.09.2012
•   Finał wojewódzki – 1.10.2012
•   Finał Ogólnopolski – 10-13.10.2012

Z eliminacji gminnych awansuje jeden zwycięski zespół. Z ćwierćfinałów i półfinałów w zależności od miejsca jeden lub dwa pierwsze zespoły.

WERYFIKACJA DRUŻYN PODCZAS TURNIEJU

Drużyny przed rozpoczęciem turnieju muszą zostać odpowiednio zweryfikowane przez organizatora turnieju, tzn. muszą posiadać na każdym etapie turnieju:

  * listę zgłoszeniową (zawierającą podpisy uczestników i pieczątkę dyrektora szkoły lub podpis opiekuna w przypadku „dzikiej drużyny”).

    Jeśli drużyny przyjadą ze starą listą startową to dodatkowo muszą dopisać na liście:

Oświadczam, że drużyna została zgłoszona zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu turnieju, tzn. w drużynie występuje maksymalnie 3 zawodników/ zawodniczek, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2012/2013 do rozgrywek ligowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także UKS).”

                                                                      Imię, Nazwisko  Podpis Opiekuna (czytelnie)

  * zgody rodziców/opiekunów na grę ich dzieci w turnieju oraz zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów informacyjnych i promocyjnych turnieju (rozgrywki  w ramach III Turnieju  Orlika mogą być rejestrowane przez media  – TV, prasa, Internet). 

  * ważną legitymację szkolną lub w wyjątkowych przypadkach, inny dokument potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia.

  * ważne badania lekarskie lub poświadczenie lekarza na liście startowej albo pisemne oświadczenie dyrektora szkoły lub opiekuna drużyny złożone na liście startowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

  * ubezpieczenie – drużyny biorące udział w turnieju oraz wszyscy  zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez jednostkę zgłaszającą drużynę do rozgrywek (szkołę, UKS a w przypadku „dzikich drużyn” przez rodziców/opiekunów). Opiekun drużyny musi posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. oświadczenie z listą imienną zawodników podpisane przez dyrektora szkoły lub prezesa UKS lub kopię polisy).