Nowy statut ze zmianami zatwierdzonymi postanowieniem Sądu  Rejonowego – KRS z dnia 10.01.2017r.