Nowy statut po zmianach uchwalony na XXIII WS-WZD SZS „WIELKOPOLSKA” dnia 26.06.2021 r.