Starostwo Powiatowe w Kościanie,

Szkolny Związek Sportowy „ Wielkopolska ”w Poznaniu,

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie,

Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie,

oraz patroni medialni – Gazeta Kościańska, Radio ,,Elka”

                                     Głos Wielkopolski, Radio Merkury

 

Zapraszają na

II Mistrzostwa Wielkopolski Nauczycieli

w

 Narciarstwie Zjazdowym

i Snowboardzie

 

Zieleniec, sobota, 16 lutego 2013 r. godz. 11:00

stok przy wyciągu „Gryglówka” przy głównym parkingu OSiR-u.

 

Regulamin Mistrzostw

Organizator zawodów:

  • Starostwo Powiatowe w Kościanie,
  • Szkolny Związek Sportowy „ Wielkopolska ”
  • Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie
  • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie,
  • Nauczyciel  I LO Zbigniew Bernard – Dyrektor zawodów,

Współorganizator zawodów:

  • Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Cel zawodów:

Upowszechnianie sportów zimowych i zabawa poprzez rywalizację sportową w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie.

Uczestnicy:

W zawodach mogą uczestniczyć nauczyciele szkół z terenu WIELKOPOLSKI.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika.

Opłata startowa:

  • od 12 grudnia 2012r. do 4 lutego 2013r. w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38, codziennie w godzinach 8:00-15:00 e-mail – beataratajczak @ powiatkościan.pl

80 zł – opłata,

10 zł – dodatkowa opłata za start w dwóch konkurencjach

Opłata startowa nie podlega zwrotowi z wyjątkiem odwołania zawodów przez organizatora.

 

Warunki uczestnictwa:

Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach znajdujące się na karcie zgłoszenia.

Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do korzystania bezpłatnie do godziny 16:00 w dniu zawodów z wszystkich wyciagów.

Kolejność startów i kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe z podziałem na ,,kobiety” i ,,mężczyzn”

Do pobrania:

1. Komunikat Organizacyjny

2. Komunikat Końcowy