Listy zakwalifikowanych Animatorów
PROGRAMU ANIMATOR „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
1. Rok 2009
2. Rok 2010
3. Rok 2011
4. Rok 2012
5. Rok 2013