Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz współfinansowany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Dołącz do nas

PRZYJDŹ NA ZAJĘCIA!

Aktualności

Informacja

W związku z licznymi telefonami dot. chęci zgłoszenia do SKS w 2024 roku informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie opublikowało do dnia dzisiejszego (tj. 27.11.2023) decyzji w sprawie warunków realizacji Programu. Prosimy o cierpliwość. Biuro SZS „WIELKOPOLSKA” o ogłoszeniu naboru poinformuje za pomocą strony internetowej, Facebook, e-mail. 

Zgody opiekunów

Informacja z jakiego powodu zgoda została odrzucona jest dostępna po kliknięciu „?”. Znak znajduje się po prawej stronie. Najczęściej pojawiający się błąd to „stary druk”- W punkcie 2 powinien znajdować się zapis: „…SKS” wynikającymi z ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” wydanego przez Ministra właściwego ds. kultury fizycznej…” Link do zgody (uczestnik niepełnoletni):https://www.szkolnyklubsportowy.pl/uploaded_files/16462224661000_wzor-oswiadczenia-niepelnoletni-sks-2022-wielkopolskie.pdf Link do zgody (uczestnik pełnoletni):https://www.szkolnyklubsportowy.pl/uploaded_files/16433786311000_wzor-oswiadczenia-pelnoletni-sks-2022-wielkopolskie.pdf —————————————————— W razie pytań zapraszamy do kontaktu. (aktualność 6.11.2023)

JESIENNA EDYCJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

9 październik – 17 listopad 2023 Jednym z głównych założeń Programu SKS jest realizacja testów sprawnościowych dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Podczas testów każdy uczestnik powinien zostać poddany wymaganym pomiarom somatycznym oraz próbom sprawnościowym. W dniu 9 października 2023 r., po miesiącu od wznowienia zajęć SKS w nowym roku szkolnym, rozpoczynamy jesienną edycję testów. Na rozpoczęcie testu …

Zdjęcia z naszych zajęć

SKS w liczbach

Liczba uczestników w projekcie
Liczba nauczycieli w projekcie
Liczba grup w projekcie
Liczba zajęć w projekcie
SDIMSU Animator SKF