Program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualności

Wypłata wynagrodzenia 19.07.2019

W dniu 19.07.2019r. zostały wykonane przelewy wynagrodzenia. Dokładną ilość godzin wypłaconych można sprawdzić tutaj (zakładka nauczyciel/ lista wypłat nauczycieli).   Przypominamy! Zgodnie z Art. 5 punkt 6 „Maksymalna ilość godzin, którą Zleceniobiorca może rozliczyć w terminie od 2.01.2019 do 31.08.2019r, to 42 godziny.” 

Brak testów sprawności -> wstrzymanie wynagrodzenia

Na podstawie punktu 7 par 2 Umowy Zlecenie nauczyciel prowadzący zajęcia SKS jest zobowiązany do przeprowadzenia dwa razy w roku testów sprawnościowych i wprowadzenia ich wyników do Dziennika SKS.  Test należy wysłać OBOWIĄZKOWO dla każdej grupy. W sytuacjach, gdy jakiś uczeń nie jest w stanie poradzić sobie z daną próbą, można zaznaczyć, że dana próba …

Zdjęcia z naszych zajęć

SKS w liczbach

Liczba uczestników w projekcie
Liczba nauczycieli w projekcie
Liczba grup w projekcie
Liczba zajęć w projekcie