Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz współfinansowany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Dołącz do nas

PRZYJDŹ NA ZAJĘCIA!

Aktualności

Odrzucone zgody

Aby sprawdzić, która zgoda jest niewłaściwa:Należy wejść  zakładkę „uczniowie”,ustawić filtr status zgody „odrzucona”,kliknąć symbol znaku zapytania, aby sprawić powód.   Zakładka „uczniowie”, różowe podkreślenie oznacza brak wgranego pliku ze skanem zgody- prosimy uzupełnić.

Składki ZUS

Przypominamy, że niedawno gościliśmy w naszej siedzibie urzędnika z ZUS, który badał Państwa podleganie do ubezpieczeń społecznych. Uwaga! Należy informować Biuro SZS o utracie tytułu do ubezpieczeń społecznych zgodnie z zapisami umowy zlecenie §2 ust 8! Przykład utraty ubezpieczenia: Urlop bezpłatny w szkole – umowę SKS należy przerwać na ten czas! Wymagany kontakt z biurem …

Wypłata wynagrodzenia

Informujemy, że:19.04.2024 (piątek) wyszły przelewy za zajęcia prowadzone w marcu,20.04.2024 (sobota) wyszły przelewy za zajęcia prowadzone w styczniu i lutym.W opisie przelewu znajduje się: Rachunek S24/ numer umowy/ miesiąc …W przypadku problemów prosimy o kontakt z Biurem.

Zdjęcia z naszych zajęć

SKS w liczbach

Liczba uczestników w projekcie
Liczba nauczycieli w projekcie
Liczba grup w projekcie
Liczba zajęć w projekcie
SDIMSU Animator SKF