Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz współfinansowany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Dołącz do nas

PRZYJDŹ NA ZAJĘCIA!

Aktualności

Szkolenie SKS

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie realizowane w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz współfinansowany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Szkolenie odbędzie się 21 października od godz. 16:00 w Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu.Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz zapraszamy …

Zmiana zgody rodzica w Dzienniku SKS

Uwaga! Aby poprawnie dokonać zmiany zgody w Dzienniku SKS ze starej na nową, należy: – w menu Dziennika SKS wybrać zakładkę Uczniowie,– po wyświetleniu listy uczestników, przy odpowiedniej osobie należy kliknąć PODGLĄD ZGODY,– następnie wgrać plik z nową zgodą ( Uwaga! max. wielkość pliku jaką przyjmuje dziennik to 4MB),– całą operację należy zatwierdzić klikając ZAMIEŃ. …

SKS z WHO

Szanowni Nauczyciele poniżej zestawienie ważnych informacji: Niezbędne dokumenty:Umowa Zlecenie jest dostępna pod adresem https://drive.google.com/file/d/1bJNZvP_VDMUXqx2j4uO6OgJk7bjt9StQ/view Umowę prosimy dostarczyć do Biura SZS „WIELKOPOLSKA” do 10 października.Dokument należy wydrukować w dwóch egzemplarzach (prosimy drukować dwustronnie) i niezwłocznie przesłać w formie papierowej na adres Biura SZS „WIELKOPOLSKA”, tj. ul. Starołęcka 36, pok. 215; 61-361 Poznań.(Umowę zlecenia możemy podpisać tylko …

Zdjęcia z naszych zajęć

SKS w liczbach

Liczba uczestników w projekcie
Liczba nauczycieli w projekcie
Liczba grup w projekcie
Liczba zajęć w projekcie
SDIMSU Animator SKF