Program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualności

TESTY SPRAWNOŚCIOWE EDYCJA JESIENNA

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS: Testy należy rozpocząć w terminie od 20 września do 10 listopada (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych). Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym (link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je …

Kontrole Zajęć SKS

Informujemy, że na teren województwa wielkopolskiego wyjechały już osoby kontrolujące zajęcia SKS. Przypominamy, o konieczności zaktualizowania harmonogramu i obowiązku uzupełniania Dziennika SKS na bieżąco, m.in. należy odwoływać zajęcia przed terminem ich odbywania.

Uwaga! W przypadku rezygnacji nauczyciela z prowadzenia zajęć SKS

NALEŻY:– niezwłocznie poinformować Biuro SZS „WIELKOPOLSKA„; – osoba rezygnująca przesyła wypowiedzenie w 2 egzemplarzach, druk dostępny na stronie : https://drive.google.com/file/d/1AiD2-0IPJweR4IB1whyLFBCbvGwEua1G/view  – należy wyznaczyć osobę zastępującą; – osoba zastępująca przesyła umowę zlecenie, dokument dostępny na stronie: http://szswielkopolska.pl/sks/niezbedne-dokumenty19/  – w sprawie konta w dzienniku elektronicznym Biuro będzie kontaktować się po otrzymaniu umowy zlecenie

Zdjęcia z naszych zajęć

SKS w liczbach

Liczba uczestników w projekcie
Liczba nauczycieli w projekcie
Liczba grup w projekcie
Liczba zajęć w projekcie