Program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualności

Testy sprawności

UWAGA!! Termin uruchomienia testów sprawnościowych minął 10 listopada. W związku z wieloma zapytaniami zostaje przedłużony do 13 listopada. W zakładce „Testy sprawnościowe” widnieje przycisk „Rozpocznij test”. Zgodnie z umową każdy nauczyciel jest ZOBOWIĄZANY wykonać test i wpisać jego wyniki do dziennika. Nie ma możliwości odstąpienia od tego obowiązku pod żadnym warunkiem.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

Przypominamy!! Testy należy rozpocząć do 10.11.2019r. Każdy nauczyciel prowadzący jest zobowiązany umową do przeprowadzenia 2 testów sprawności. Niewykonanie i/lub nie wprowadzenie ich wyników do Dziennika SKS jest poważnym naruszeniem warunków umowy.

Zdjęcia z naszych zajęć

SKS w liczbach

Liczba uczestników w projekcie
Liczba nauczycieli w projekcie
Liczba grup w projekcie
Liczba zajęć w projekcie