Niezbędne dokumenty

  • POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT*

Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1068353624
Okres ubezpieczenia od 01.02.2022 do 15.12.2022
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

Wykaz dyscyplin objętych polisą czyli możliwych do prowadzenia na zajęciach SKS. Operator Wojewódzki zastrzega, że nie wyraża zgody na prowadzenie zajęć w innych niż wskazane dyscypliny.

  • POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PZU*

Nr 1067181446
Okres ubezpieczenia od 2.01.2022 do 31.12.2022

*Zgodnie z OWU Polisy PZU, osoby prowadzące  i rozliczające zajęcia SKS w ramach działalności gospodarczej nie są objęte polisą NNW i OC.