Dziennik SKS

W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy:

-konta w dzienniku elektronicznym będą potwierdzane po zweryfikowaniu przesłanej umowy zlecenie

-równocześnie wszyscy nauczyciele (kontynuujący i nowi) muszą przejść odpowiednie kroki, aby rozpocząć korzystanie z dziennika nowej edycji programu

NAUCZYCIEL KONTYNUUJĄCY (ma konto w systemie z zeszłego roku): 
-Loguje się do dziennika. www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie 
-Akceptuje politykę prywatności i regulamin RODO. 
 Krok 1: aktualizuje dane. 
 Krok 2: dodaje placówkę. 
 Krok 3: dodaje grupy ćwiczebne. 
 Krok 4: czeka na akceptację grup przez operatora wojewódzkiego.
 Po akceptacji otrzymuje maila i może korzystać z pełnej wersji dziennika.

NOWY NAUCZYCIEL (nie ma konta, musi je dopiero założyć): 
– Rejestruje się do dziennika: www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja 
– Loguje się do dziennika.
Pozostałe kroki analogicznie.

Nauczyciele, którzy mieli konta w 2018 roku, a nie podjęli próby logowania w nowej edycji programu – na przełomie marca/kwietnia zostaną przeniesieni do archiwum, co skutkuje brakiem możliwości zalogowania do systemu.

Ponadto nauczyciel, który przez 2 miesiące nie zaloguje się do systemu, automatycznie otrzyma status „Nieaktywny” i nie będzie mógł się zalogować do systemu.

 

Zmiana siedziby SZS „WIELKOPOLSKA”

Uprzejmie informujemy że Biuro Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” zmieni adres, jest to związane z tworzeniem Centrum Organizacji Pozarządowych, którego staniemy się częścią. Zmiana nie ma wpływu na naszą odrębność, a centrum ma za zadanie skupiać organizacje pozarządowe pod jednym adresem.

Od 1.03.2019 korespondencję prosimy kierować na adres
  ul. Starołęcka 36; 61-361 Poznań

Przypominamy, że pełen dostęp do dziennika elektronicznego
będzie możliwy dopiero po potwierdzeniu i zweryfikowaniu umów zlecenie, przez biuro SZS „WIELKOPOLSKA”.

Wszystkich nauczycieli prosimy o rejestrację, w przypadku nowych osób oraz logowanie, w przypadku osób posiadających konta w dzienniku elektronicznym i zgłaszanie grup do akceptacji.

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach na każdą grupę i przesłać w formie papierowej na adres biura SZS „WIELKOPOLSKA”. Umowy przesyłane mailowo nie będą akceptowane. Osoby posiadające dwie lub więcej grup zobowiązane są do przesłania 2 egzemplarzy umowy na każdą z grup.

SZS „WIELKOPOLSKA” Operatorem wojewódzkim Programu SKS

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącą realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy 2019”, Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”  będzie pełnił funkcję Operatora wojewódzkiego.

Pragniemy bardzo serdecznie powitać w kolejnej edycji Programu Szkolny Klub Sportowy! Jest nam niezwykle miło, że będziemy mogli wspólnie realizować kolejną edycję Programu. Jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia, a przed nami również mnóstwo wyzwań.

1. Umowa zlecenie dostępna w zakładce NAUCZYCIEL / NIEZBĘDNE DOKUMENTY. Prosimy zapoznać się z tym dokumentem. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach na każdą grupę i przesłać w formie papierowej na adres biura SZS „WIELKOPOLSKA”. Umowy przesyłane mailowo nie będą akceptowane. Osoby posiadające dwie lub więcej grup zobowiązane są do przesłania 2 egzemplarzy umowy na każdą z grup. Umowy należy wypełniać komputerowo.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na paragraf 5 dotyczący obowiązku realizacji zajęć i terminów.

Dokumenty należy przesyłać najpóźniej do dnia 10 lutego 2019r.

2. Logowanie do dziennika elektronicznego będzie możliwe dopiero po potwierdzaniu i zweryfikowaniu papierowych umów zlecenie, przez biuro SZS „WIELKOPOLSKA”. Z tego powodu rozliczenia za miesiące styczeń i luty można przesyłać razem do 10 marca.

3. Zajęcia mogą być prowadzone już od 2 stycznia i mogą obejmować ferie.

4.Wszyscy nauczyciele realizujący Program są zobowiązani do posiadania i prowadzenia dziennika elektronicznego. Szczegółowe informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco.

5. Kontynuujemy funkcjonowanie strony internetowej (www.szswielkopolska.pl/sks), na której w zakładce AKTUALNOŚCI umieszczamy  informacje od Operatora krajowego i komunikaty dotyczące realizacji.
W zakładce NAUCZYCIEL znajdują się niezbędne dokumenty, skąd będzie można pobierać m.in. : umowy zlecenie, oświadczenia, druki rachunków do rozliczeń, czy zapoznać się z instrukcją przeprowadzania testów sprawnościowych. Stworzyliśmy również zakładkę FAQ, w której zawarliśmy najczęściej pojawiające się pytania. Ze strony można bezpośrednio przenieść się do panelu logowania w Dzienniku elektronicznym.

6. -w przypadku studentów oraz osób rozliczających się na firmę prosimy o kontakt z Biurem,

 – w przypadku utracenia wynagrodzenia wynoszącego co najmniej 2250zł/mies brutto osoba traci możliwość prowadzenia zajęć, prosimy o natychmiastowy kontakt z biurem w celu wyznaczenia zastępstwa,

– wszystkie zdarzenia mające wpływ na właściwą realizację np.: nie utworzenie grupy (15-20), remont sali,  dłuższe zwolnienie lekarskie, itp. które skutkują brakiem realizacji zajęć  prosimy zgłaszać w trybie pilnym,

7. W związku z prowadzoną weryfikacją grup i tworzeniem listy rezerwowej, informujemy o możliwości zgłoszenia grup na zasadach ogólnych (w szkołach które nie prowadzą jeszcze SKS, w szkołach które prowadzą 1 grupę, w szkołach które prowadzą 2 grupy i mają powyżej 300 uczniów).

Ze sportowym pozdrowieniem,

Szkolny Klub Sportowy 2019

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” jako dotychczasowy Operator Wojewódzki pragnie serdecznie podziękować za wszystkie zgłoszenia do udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy 2019.

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019r. należy rozpocząć realizację zajęć w ramach Programu.
W okresie ferii zimowych tj. od 14.01- 25.01.2019r. można prowadzić zajęcia.

Łącznie w Programie należy wykonać i rozliczyć 70 godzin zajęć. Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu po 60 minut. Zmiana częstotliwości zajęć jest możliwa TYLKO  w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Biurem SZS ”WIELKOPOLSKA”.
Maksymalna ilość godzin, którą można rozliczyć w terminie od 02.01.2019r. do 31.08.2019r, to 42 godziny, pozostałe godziny należy realizować od 02.09.2019r do maksymalnie 15.12.2019r.

Na stronie internetowej będą publikowane wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące realizacji Programu. Serdecznie zachęcamy do aktywnego śledzenia strony.
Aktualnie na stronie można już pobrać druki oświadczenia dla rodziców/ opiekunów prawnych uczestników.


Lista szkół i grup przyjętych do realizacji jest dostępna na stronie internetowej (ścieżka dostępu: www.szswielkopolska.pl/sks ->
nabór 2019 -> lista zakwalifikowanych grup).

Druki umowy zlecenie oraz pozostałe dokumenty zostaną do Państwa wysłane mailowo po ogłoszeniu wyników przez MSiT w połowie stycznia.

Dostęp do dziennika elektronicznego będzie możliwy po zweryfikowaniu poprawności odesłanych umów zlecenie przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” (druga połowa lutego).

Wszystkich prowadzących zachęcamy również do ponownego  zapoznania się Założeniami Programu i Polityką Prywatności.

NABÓR SKS 2019

Ze względu na duże zainteresowanie Programem informujemy, że termin składania wniosków do udziału na rok 2019 został przedłużony do 13.12.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni oraz Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” serdecznie zapraszają na III Mikołajkowy Turniej w „Rzucance Siatkarskiej” dziewcząt klas V

Turniej odbędzie się 6 XII 2018  w Sali Sportowej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni przy ul. Kosynierów 32.

Początek zawodów godz. 900.

SZCZEGÓŁY

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !