WSPÓŁFINANSOWANIE

 

Dokumenty dla Jednostek Współfinansujących na rok 2023 

(Numer porozumienia nada Biuro SZS, po weryfikacji, wariantu, ilości grup itd.) 

UWAGA! Prosimy o zapisanie pliku na dysku komputera przed uzupełnieniem/wydrukiem w celu zachowania prawidłowego formatu dokumentu.