Niezbędne dokumenty

Numer umowy nada Biuro SZS, po weryfikacji. 

UWAGA! Prosimy o zapisanie pliku na dysku komputera przed uzupełnieniem/wydrukiem w celu zachowania prawidłowego formatu dokumentu.

  • POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT*

Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1078084335
Okres ubezpieczenia od 09.01.2023 do 15.12.2023
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

Wykaz dyscyplin objętych polisą czyli możliwych do prowadzenia na zajęciach SKS. Operator Wojewódzki zastrzega, że nie wyraża zgody na prowadzenie zajęć w innych niż wskazane dyscypliny.

  • POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PZU*

Nr 1077943788
Okres ubezpieczenia od 02.01.2023 do 31.12.2023

*Zgodnie z OWU Polisy PZU, osoby prowadzące  i rozliczające zajęcia SKS w ramach działalności gospodarczej nie są objęte polisą NNW i OC.