Niezbędne dokumenty

Dokumenty dla trenerów:

UWAGA! prosimy NIE wysyłać rachunków papierowo. Wynagrodzenie płatne na podstawie wgranego skanu wydruku z dziennika. Więcej w umowie zlecenie.

Informacja dotycząca polisy ubezpieczeniowej:

POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT

Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1046406305
Okres ubezpieczenia od 03.01.2020 r. do 15.12.2020 r.
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PZU

Nr 1046406307
Okres ubezpieczenia od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokumenty dla Jednostek Współfinansujących :