Niezbędne dokumenty

Dokumenty dla trenerów:

Informacja dotycząca polisy ubezpieczeniowej:

POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT
Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1036693367
Okres ubezpieczenia od 02.01.2019 r. do 15.12.2019 r.
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PZU
Nr 1036692488
Okres ubezpieczenia od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UWAGA! Dokumenty dotyczą Programu SKS 2019, właściwe dokumenty pojawią się wkrótce. Nauczyciele otrzymają wiadomość na adres e-mail podany na zgłoszeniu.  

Do rozliczenia rachunki dla umów 40zł za godzinę:

Dokumenty dotyczą Programu SKS 2019, właściwe dokumenty pojawią się wkrótce. Nauczyciele otrzymają wiadomość na adres e-mail podany na zgłoszeniu

Do rozliczenia rachunki dla umów 50zł za godzinę:

Dokumenty dotyczą Programu SKS 2019, właściwe dokumenty pojawią się wkrótce. Nauczyciele otrzymają wiadomość na adres e-mail podany na zgłoszeniu

 

Do rozliczenia rachunki dla umów 60zł za godzinę:

Dokumenty dla Jednostek Współfinansujących Urzędów Miast i Gmin: