Niezbędne dokumenty

Numer umowy nada Biuro SZS, po weryfikacji. 

UWAGA! Prosimy o zapisanie pliku na dysku w celu zachowania prawidłowego formatu dokumentu. Uzupełnienie należy wykonać w pliku, komputerowo (aktywny formularz PDF).

  • POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT*

Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1091272581
Okres ubezpieczenia od 5.02.2024r. do 21.06.2024r.
Suma ubezpieczenia: 10 000zł

Wykaz dyscyplin objętych polisą czyli możliwych do prowadzenia na zajęciach SKS. Operator Wojewódzki zastrzega, że nie wyraża zgody na prowadzenie zajęć w innych niż wskazane dyscypliny.

  • POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PZU*

Nr 1090235006
Okres ubezpieczenia od 5.02.2024r. do 21.06.2024r.

*Zgodnie z OWU Polisy PZU, osoby prowadzące  i rozliczające zajęcia SKS w ramach działalności gospodarczej nie są objęte polisą NNW i OC.