Niezbędne dokumenty

Dokumenty dla trenerów:

 

Prosimy PAMIĘTAĆ o obowiązku poinformowania BIURA o wszelkich zmianach tzn:

-jeśli są Państwo na L4,
-nie osiągną w danym miesiącu wynagrodzenia w roku 2018 co najmniej 2100zł brutto.
-zmienią nr konta,
-zmienią nazwisko, adres zamieszkania, inne

Do rozliczenia rachunki dla umów 40zł za godzinę:

Do rozliczenia rachunki dla umów 50zł za godzinę:

Do rozliczenia rachunki dla umów 60zł za godzinę:

 

Dokumenty dla Jednostek Współfinansujących Urzędów Miast i Gmin:

Informacja dotycząca polisy ubezpieczeniowej:

POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT
Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1027187986
Okres ubezpieczenia od 05.01.2018 r. do 15.12.2018 r.
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł