Niezbędne dokumenty


DOKUMENTY DLA SKS 2022

Dokumenty dla nauczycieli:

 

Informacja dotycząca polisy ubezpieczeniowej:

  • POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT*

Umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1056032130
Okres ubezpieczenia od 04.01.2021 do 15.12.2021
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

Wykaz dyscyplin objętych polisą czyli możliwych do prowadzenia na zajęciach SKS. Operator Wojewódzki zastrzega, że nie wyraża zgody na prowadzenie zajęć w innych niż wskazane dyscypliny.

  • POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PZU*

Nr 1056036818
Okres ubezpieczenia od 2.01.2021 do 31.12.2021

*Zgodnie z OWU Polisy PZU, osoby prowadzące  i rozliczające zajęcia SKS w ramach działalności gospodarczej nie są objęte polisą NNW i OC.