Poznań, 4.01.2014r.

Informujemy, że od  2014r. program SMSU ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie będzie realizowany. Jedną z przyczyn zamknięcia projektu była konieczność unikania podwójnego finansowania klubów. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wspiera szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej poprzez uczestnictwo w rywalizacji prowadzonej przez związki sportowe. Koordynacją i realizacją tego Projektu zajmuje się od wielu lat Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe. Naszych członków (kluby) zachęcamy do uczestnictwa w znacznie większym wymiarze niż dotychczas w programie SMSU ze środków 1%.

Poznań, 10.09.2013r.

1. Przypominamy iż umowy na obsługę trenersko – instruktorską z projektu Szkolenie Młodzieży Sportowo Uzdolnionej, podpisywane są od dnia 02.09.2013r. do 13.09.2013r. w biurze SZS „WIELKOPOLSKA”, w nowej siedzibie biura – ul. Golęcińska 9.

2. Informujemy iż od dnia 01.09.2013r. wystawiając fakturę na Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” należy wpisywać nowy adres siedziby – ul. Golęcińska 9, faktury wystawianione we wrześniu z błędnym adresem nie będą rozliczane!