INFORMACJA

DOTYCZY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KULTURZE FIZYCZNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI -TRENERÓW
I ORGANIZATORA IMPREZY SPORTOWEJ

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „WIELKOPOLSKA”
BĘDĄC GŁÓWNYM ORGANIZATOREM FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH
DOKONAŁ UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW W ZAKRESIE
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ – ORGANIZATORÓW.

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE UCZESTNIKÓW OD ETAPU REJONOWEGO.

POLISA ZNAJDUJE SIĘ W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA

POZNAŃ UL. GOLĘCIŃSKA 9