JAROSŁAW GRACZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

WRZEŚNIA

graczyk

Urodzony:

16 III 1959 Września

Ukończone szkoły:

1974 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

1978 – Liceum Ogólnokształcące im . H. Sienkiewicza we Wrześni

1982 – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – mgr wycho-wania fizycznego

1988 – Oddział Doskonalenia Nauczycieli – Podyplomowe Studia Organizacja i Zarządzanie Oświatą

1995 – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Podyplomowe Studia Trenerskie       (trener koszykówki II klasy)

2007 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu – Podyplomowe Studia z za-kresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Doświadczenie zawodowe:

1982 – 1986 Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni

1986 – 1999 Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 we Wrześni

1999 – 2001  Nauczyciel wychowania fizycznego w Samorządowej Szkole Podstawowej  nr 6 we Wrześni

2001 – 2005 Wicedyrektor ds. sportu w Gimnazjum nr 2 we Wrześni

2005 – do dziś Koordynator ds. sportu w Gimnazjum nr 2 we Wrześni

1984 – 2001  Trener sekcji koszykówki chłopców Międzyszkolnego Klubu Sportowego        we Wrześni

od 1990 współwłaściciel firmy handlowej

1991 – 1993 Trener koszykówki zespołu seniorów MKS Victoria Września

2007 – 2011 Trener zespołu piłki nożnej juniorów MKS Victoria Września

od 2007 – Specjalista ds. BHP

Działalność społeczna:

1982 – 1986 Opiekun Szkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” we Wrześni

1986 – 1999 Opiekun Szkolnego Klubu Sportowego „Olimp” we Wrześni

1999 – 2001 Opiekun Szkolnego Klubu Sportowego „Lider” we Wrześni

2001 – 2004 członek Stowarzyszenia Trenerów Polskiego Związku Koszykówki

1999 – 2004 Sekretarz Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego

2008 do dziś Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” we Wrześni

2012 – 2016 Sekretarz Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”

2016 – członek Prezydium Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”

2016 – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Szkolnego Związku Sportowego