PREZESI  KLUBÓW

                                     członków zwyczajnych

SZS ”WIELKOPOLSKA

 

     

         Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z dniem 16.03.2005r. uzyskał status stowarzyszenia pożytku publicznego i został zarejestrowany pod numerem KRS 0000028529.

Związek działając na rzecz swoich członków, stworzył Program   wychodzący naprzeciw ich  potrzebom finansowym. Program   zakłada w ramach obowiązującej ustawy zdobycie dodatkowych środków na realizację własnych celów, które są zbieżne z celami naszego stowarzyszenia. Poprzez działania marketingowe i promocję własnej działalności można zdobyć środki finansowe. Środki które wpłyną na konto SZS „WIELKOPOLSKA” będą do dyspozycji klubu w wysokości od 50%.do 80%.( w zależności od wysokości pojedynczych wpłat).

UWAGA !!!

Przy wpłacie 1% z odpisu podatkowego od jednego płatnika powyżej: 3 tys. na klub przekazane zostaje 60% tej kwoty, powyżej 8 tys.- 70%, powyżej 20 tys. – 80%

   Pozostałe środki będą przeznaczone na obsługę zadania oraz realizację celów statutowych na rzecz wszystkich członków zwyczajnych  a więc również na rzecz danego klubu.

 

UWAGI:

Jeżeli klub nie jest członkiem SZS „WIELKOPOLSKA” a chce zebrać środki na swoją działalność to wystarczy:

1.     złożyć deklarację członkowską

2.     zapłacić składkę członkowską na dany rok zgodnie z uchwałą Zarządu za każdą grupę treningową (max 25 osób), i dołączyć listę zawodników

 

 

                                                 Prezes

                                    SZS „WIELKOPOLSKA”

                                         Zdzisław Urbańczyk

 

 

 

 

 

 

Przekazanie 1% zostało uproszczone. (nie dokonujemy już wpłat przekazem) Wskazujemy organizację w formularzach PIT- 28, 36, 36L, 37, 38 w wyznaczonym miejscu.

Wpisujemy w nim nazwę organizacji pożytku publicznego:

 

SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY  „WIELKOPOLSKA”

oraz

 nr KRS 0000028529

 

Dodatkowo koniecznie w rubryce poniżej   „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”  wpisujemy dużymi drukowanymi literami nazwę klubu