WARUNKI DO ROZLICZENIA:

 I. Informacje ogólne:

1. Dofinansowanie szkolenia młodzieży sportowo uzdolnionej obejmuje wyłącznie wyjazdy na rozgrywki klubowe prowadzone przez polskie związki sportowe oraz obozy i zgrupowania sportowe. Nie będziemy rozliczać wyjazdów, np.:

– na mecze piłki nożnej Lech Poznań vs Manchester City itp.,

– rekreacyjnych np. do Tropical Island.

2. Prosimy aby faktury do 150 zł były płatne przez Państwa gotówką. Powyżej mogą być brane na przelew.

3. Rozliczenie klubowe należy przesłać do SZS „WIELKOPOLSKA” najpóźniej do 7 dni po zakończeniu np. zawodów. Szczególnie faktury/rachunki na przelew muszą zostać zapłacone w terminie.

 

II. Aby poprawnie rozliczyć klub należy przedstawić komplet dokumentów:

1. Rozliczenie kosztów klubowych

2. Sprawozdanie z wyjazdu, lub inna lista uczestników z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych danych (patrz instrukcja wypełniania dokumentów- sprawozdanie z wyjazdu).

3. Opisane faktury/rachunki

4. Krótkie sprawozdanie opisowe lub komunikat końcowy w przypadku wyjazdu na zawody sportowe (chyba, że do rozliczenia dołączone jest sprawozdanie z wyjazdu z wypisanymi wynikami sportowymi).

5. Krótkie sprawozdanie opisowe jeżeli klub jechał na np. obóz, zgrupowanie sportowe.

6. W przypadku organizowania zawodów u siebie komunikat organizacyjny i końcowy z zawodów.

 

III. Instrukcja wypełniania dokumentów:

1. ROZLICZENIE KOSZTÓW KLUBOWYCH:

– w lewym rogu do góry koniecznie musi być pieczątka klubowa

– w tabeli wystawca rachunku należy wpisać np. Sklep sportowy „Rataj” Poznań

– tytułem zgodnie z opisem na fakturze, rachunku

– koszty poniesione tj. kwota netto w przypadku rachunku wystawionego na przelew wpisać przelew

– konieczny na dole po prawej stronie podpis osoby rozliczającej

 

2. SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU:

– lista kosztów podróży wypełniona dokładnie i czytelnie,

– podpisane własnoręcznie przez uczestników na odwrocie (każdy przy swoim nazwisku),

potwierdzone podpisem i pieczątką z miejsca zawodów!!!!!!!,

– podbite pieczątką klubową (w lewym górnym rogu).

 

3. FAKTURY/RACHUNKI:

muszą być wystawione na SZS „WIELKOPOLSKA” z podaniem dokładnych danych:

SZS „WIELKOPOLSKA”, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, NIP:778-13-33-348,

DATA WYSTAWIENIA: faktura może zostać wystawiona przed, w trakcie lub po przeprowadzonej imprezie (do 3 dni);

DATA SPRZEDAŻY: faktura za transport, wynajem sprzętu i obiektów sportowych, wyżywienie i zakwaterowanie oraz za obsługę techniczną, sędziowską, medyczną muszą posiadać datę sprzedaży, która jest jednocześnie datą danej imprezy bądź wyjazdu klubowego. Jeżeli impreza sportowa ( zawody) bądź wyjazd klubowy (obóz, szkolenie, zgrupowanie) trwa kilka dni np. 12-16.02.2012r. wówczas i data sprzedaży musi mieć taki zakres czasowy. Jeśli jednak dana firma lub inna instytucja posiada program do wystawiania faktur, w którym nie można zrobić daty w formacje dd-dd.mm.rrrr należy poprosić o wpisanie zakresu trwania obozu, szkolenia, wyjazdu na rozgrywki itp. w opisie faktury, np.: transport zawodników MKS „TĘCZA” Poznań z Poznania do Leszna w dniach 12-16.02.2012r.

FORMA PŁATNOŚCIGOTÓWKA: przypominamy, iż napis na fakturze/rachunku forma płatności – gotówka nie oznacza, że coś zostało zapłacone. Musi być napisane – zapłacono gotówką lub jeśli nie ma takiej możliwości należy podłączyć pod rachunek czy fakturę KP w celu potwierdzenia zapłaty.

każda faktura/rachunek musi zostać opisana zanim trafi do SZS „WIELKOPOLSKA” odpowiednio opisane, np.: Transport zawodników MKS „TĘCZA” Poznań na XX Turniej Piłki Siatkowej Młodzików, który odbył się 12.06.2012r. w Lesznie. Wydatkowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach szkolenia młodzieży sportowo uzdolnionej.

faktury/rachunki po opisaniu na drugiej stronie muszą być opieczętowane i podpisane przez trenera – opiekuna

 

Przy organizacji zawodów do rachunków za wyżywienie muszą być dołączone listy z podpisami korzystających z wyżywienia.

 

Błędnie wypełnione pozycje należy skreślić jedną kreską, obok wpisać poprawnie i podpisać korektę.

 

Rozliczenia należy nadsyłać w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów, obozów itp.

 

SZS „WIELKOPOLSKA” informuje, że nie będzie przyjmował do rozliczenia niekompletnych dokumentów do czasu ich właściwego uzupełnienia.

 

 

POŻYTEK PUBLICZNY 1%

Chcąc rozliczyć koszty klubowe ze środków 1% należy przesłać pismo do Prezesa SZS „WIELKOPOLSKA” z prośbą o przekazanie zebranych środków na dany wydatek.

Pismo należy przesłać na minimum 1 tydzień przed planowanym wydatkiem.

Rozliczenie kosztów ze środków zebranych w ramach pożytku publicznego wygląda tak samo jak ze środków na szkolenie młodzieży sportowo – uzdolnionej.

Zmiana dotyczy jedynie opisu faktur/rachunków:

Transport zawodników MKS „TĘCZA” Poznań na XX Turniej Piłki Siatkowej Młodzików, który odbył się 12.06.2012r. w Lesznie. Wydatkowano ze środków pożytku publicznego w ramach szkolenia młodzieży sportowo – uzdolnionej.