KALENDARZ IMPREZ MASOWYCH

rok szkolny 2018/2019

L.p. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI Komunikat organizacyjny Komunikat końcowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.