Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z przyjemnością zawiadamia, że po raz kolejny został operatorem wojewódzkim Programu Mały Mistrz.

Równocześnie informujemy, że w związku z niewyczerpaniem limitu miejsc istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia do Programu kolejnych szkół z województwa wielkopolskiego. Szkoły będą przyjmowane w kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu przewidzianego dla naszego województwa.

 

LISTA SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wszystkie szkoły zgłoszone do Programu muszą do dnia 3.06.2016 zalogować się na stronie http://crm.malymistrz.pl/auth/register
Wygenerowane zgłoszenie należy w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ( patrz informacje poniżej) przesłać do biura SZS”WIELKOPOLSKA”,
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.

 

W związku ze zgłoszeniami, które otrzymaliśmy z Państwa Gmin i Stowarzyszeń w ramach naboru do Projektu na rok 2016, prosimy o dokonanie aktualizacji/potwierdzenia ilości zgłoszonych szkół i klas, zgodnie z informacjami posiadanymi po zakończeniu naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na rok szkolny 2016/2017.

Gminy/ Stowarzyszenia, które będą dokonywać aktualizacji zgłoszeń prosimy o ponowne wypełnienie druku zgłoszenia (pusty druk zgłoszenia dla organu prowadzącego generuje się po zalogowaniu szkoły w systemie) i wpisanie aktualnej ilości szkół i klas oraz przesłanie go pocztą, razem ze zgłoszeniami otrzymanymi ze szkół do dnia 11.06.2016r. (decyduje data stempla pocztowego) do biura SZS”WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.

Gminy/ Stowarzyszenia, które nie dokonują korekty we wcześniej przesłanych zgłoszeniach (zmiany zgłoszonych szkół lub ilości klas w zgłoszonych szkołach), w porozumieniu ze zgłoszonymi szkołami, dostarczają druki zgłoszenia szkół (wygenerowane przez szkoły po zalogowaniu placówki na stronie Programu http://crm.malymistrz.pl/auth/register) do dnia 11.06.2016r. (decyduje data stempla pocztowego) do biura SZS ”WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.

Gminy/Stowarzyszenia, które jeszcze nie zgłosiły klas pierwszych do udziału w Programie od 1 września 2016 roku zapraszamy do zgłoszeń.

Najpierw szkoła loguje się na stronie Programu http://crm.malymistrz.pl/auth/register, do dnia 3.06.2016r. po wypełnieniu, wygenerowaniu i wydrukowaniu, dostarcza dokument zgłoszenia szkoły razem z drukiem zgłoszenia gminy do organu prowadzącego. Organ prowadzący po wypełnieniu i podpisaniu odsyła oba dokumenty pocztą do dnia 11.06.2016r. (decyduje data stempla pocztowego) do biura SZS”WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.

 

W razie pytań prosimy o kontakt; Agnieszka Krańska tel. 606-657-457