RENATA WOLSKA

SKARBNIK ZARZĄDU

PIŁA

Urodzona:

1966 r.

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 1987 zatrudniona jest na stanowisku organizator powiatowych imprez sportowych  (dawniej w Zarządzie Wojewódzkim SZS w Pile) , a   obecnie w Nadnoteckim SZS w Pile . W roku 1999 uzyskała  tytuł zawodowy Menadżer Organizacji  Imprez Sportowych.

Członek prezydium Zarządu Nadnoteckiego SZS w Pile i prace w prezydium powierzone jej ponownie  na lata 2012-2016.

Od roku 2000  – koordynator  rejonu pilskiego SZS „WIELKOPOLSKA”.

W Zarządzie SZS „WIELKOPOLSKA” pełni funkcję skarbnika . Poza działalnością w SZS jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Biegów Ulicznych w Pile.