Uchwała nr 4/Z/12 Zarządu

Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA

z dnia 28.03.2012r.

 

w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2012

§ 1

Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” w dniu 28.03.2012r. podejmuje uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich.

§ 2

Wysokość składki członkowskiej przedstawia się następująco:

  • 170,00 zł od grupy treningowej (max 25 osób) kluby korzystające z dofinansowania UM;

  • 150,00 zł od grupy treningowe (max 25 osób), która korzysta tylko z ubezpieczenia

  • 120,00 zł od pozostałych klubów członkowskich,

  • 50,00 zł od stowarzyszeń powiatowych.

 

§ 3

Uchwała została podjęta głosami: 16 za, 0 przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Zarząd

SZS „WIELKOPOLSKA

 

Prezes

SZS „WIELKOPOLSKA

Zdzisław Urbańczyk