Informacje ogólne

Objęcie honorowym patronatem „XIX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka

Objęcie honorowym patronatem „XIX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską

Informacja o ubezpieczeniu

Tabele punktowe Czwórbój

Tabele punktowe IMS Liga LA

Tabele ligi SPG LA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Podział Województwa Wielkopolskiego na rejony sportowe

Podział Województwa Wielkopolskiego na strefy w aerobiku grupowym

Druk oferty na organizację imprezy

Protokół wypadkowy

Aerobik – lista sędziów