INFORMACJA

DOTYCZY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KULTURZE FIZYCZNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI -TRENERÓW
I ORGANIZATORA IMPREZY SPORTOWEJ

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „WIELKOPOLSKA”
BĘDĄC GŁÓWNYM ORGANIZATOREM FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH
DOKONAŁ UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW W ZAKRESIE
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ – ORGANIZATORÓW.

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE UCZESTNIKÓW OD ETAPU REJONOWEGO.

POLISA PZU SPORT NR 1056036817 za okres styczeń – grudzień 2021

Ogólne warunki NNW 2021

POLISA PZU SPORT NR 1046406310 za okres styczeń-grudzień 2020

Ogólne warunki NNW 2020

POLISA PZU SPORT NR 1037086644 za okres styczeń-grudzień 2019

Ogólne warunki NNW 2019

POLISA PZU SPORT NR 1027957190 za okres luty- grudzień 2018

Ogólne warunki NNW 2018

POLISA PZU SPORT NR 1016424418 na okres styczeń-grudzień 2017

Ogólne warunki NNW 2017

POLISA PZU SPORT NR 1011492256 na okres styczeń-grudzień 2016 

NR POLISY HPB 12421038 I HPB 12421039 – rok szkolny 2014/2015

POLISA PZU SPORT NR 1008721805 (NNW) na okres wrzesień – grudzień 2015

POLISA SERIA TPO nr 10240962 gr. stat. 56 (OC) na okres wrzesień – grudzień 2015

POLISA ZNAJDUJE SIĘ W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA

UL. STAROŁĘCKA 36 61-361 POZNAŃ