MIROSŁAW DĘBOWSKI

WICEPREZES

KALISZ

 Urodzony:

30.09.1959r. Kalisz

 Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 30 lat pełni funkcje w jednostkach kultury fizycznej, sportu, oświaty i edukacji.

Obecnie zatrudniony w Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu na stanowisku kierownika w administracji szkoły.

W strukturach Szkolnego Związku Sportowego od 1990r.

W Zarządzie Wojewódzkim SZS w Kaliszu etatowy Sekretarz Zarządu – Kierownik Biura do 1998r.

Po reformie administracyjnej od 1999r w Kaliskim SZS w Kaliszu pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego, wybrany na kadencje 2012-2016 ponownie na funkcję Wiceprzewodniczącego ds organizacyjno-finansowych.

W SZS „Wielkopolska” w Poznaniu – koordynator sportu Rejonu Kalisz.