Ze względu na sytuację strajkową w szkołach
prosimy o sprawdzanie na bieżąco na stronie szswielkopolska.pl.
informacji dotyczących poszczególnych zawodów.
Równocześnie prosimy opiekunów drużyn
uprawnionych do startu w zawodach o jak najszybsze potwierdzanie
udziału w zawodach u organizatorów zgodnie
z komunikatem organizacyjnym
Umożliwi nam to sprawną realizację zawodów
lub przesunięcie ich terminu