Z przyjemnością informujemy, że Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie projektu „MultiSport”.

Projekt „MultiSport” jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do dzieci i młodzieży – uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, która ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach. Zajęcia będą prowadzone 3 razy w tygodniu po 90 – minut w III blokach tematycznych w okresie: od 2 marca do 20 czerwca 2015r. oraz od 1 września do 18 grudnia 2015r.

Liczba miejsc jest ograniczona, a ze względu na mniejsze środki finansowe jest możliwość kontynuowania projektu tylko przez podmioty, które uczestniczyły w projekcie w roku 2014.

Zachęcamy do wysyłania kart zgłoszeniowych w oryginale na nasz adres (na każdą grupę osobne zgłoszenie, w przypadku zgłaszania dwóch grup proszę wskazać pierwszeństwo).

Na zgłoszenia czekamy do 27.02.2015r. decyduje data wpływu do biura!!!

Ostateczną decyzję w sprawie wyników naboru podejmie komisja w dniu 2.03.2015r. na podstawie terminowości wpłynięcia wniosku oraz w oparciu o doświadczenia: terminowość, dokładność i jakość współpracy w edycji 2014. Warunkiem uczestnictwa będzie również prowadzenie elektronicznego „Dziennika Zajęć”.