Operator Krajowy Programu – Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
zaprasza nauczycieli,
którzy rozpoczęli jego realizację od września 2016 na szkolenie.
Odbędzie się ono 6 października 2016r. od godz 8:30
w Poznaniu w Collegium Da Vinci (sala A001)
przy ul. T.Kutrzeby 10.
Uczestnicy muszą posiadać strój sportowy.
Kontakt: mailowy k.ostruszka@frkf.pl lub telefoniczny 795-558-266