Przedstawiamy listę szkół przystępujących do realizacji
Programu Mały Mistrz od 1 września 2016r. w województwie wielkopolskim.

LISTA