Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
Nauczyciele
Uczniowie

      Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” jest stowarzyszeniem przygotowującym min. ofertę dla szkół związaną ze współzawodnictwem na „NAJBARDZIEJ USPORTOWIONA SZKOŁĘ W WIELKOPOLSCE”. Zadanie to realizowane jest pod hasłem Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W trwającym roku szkolnym realizowana jest już XVII edycja tego projektu. Na realizację tego projektu pozyskujemy środki w ramach konkursów z Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Zarząd Główny SZS. W wyniku rozstrzygniętego konkursu przez MSiT do naszego województwa wpłynie o ponad 50% (prawie 100 tys.) mniej niż w roku ubiegłym. W związku z tym zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia zmian w realizacji trwających XVII WIMS oraz XVIII, które realizowane będą od września. Zmiany dotyczyć będą imprez, których realizacja zaplanowana była w maju i czerwcu 2016r., i tak :
Nie będą przeprowadzone zawody rejonowe:
– w Gimnazjadzie LA
– w Gimnazjadzie w plażowej piłce siatkowej
– w Licealiadzie w plażowej piłce siatkowej
Finały w tych dyscyplinach odbędą się w zaplanowanym terminie i miejscu. Szczegóły określające prawo startu określone zostaną w komunikatach organizacyjnych do tych imprez. Podstawowym warunkiem udziału zgodnie z dotychczasowym regulaminem XVII będzie zajęte miejsce w finałach powiatowych. W związku z tym będziemy prosić powiatowych organizatorów sportu o przesłanie komunikatów końcowych na podstawie, których stworzone zostaną listy osób i drużyn uprawnionych do startu. Więcej informacji w komunikatach organizacyjnych.
Co do sposobu rozgrywania zawodów w Nowym Roku Szkolnym 2016/2017 decyzja zostanie podjęta przez Zarząd SZS „WIELKOPOLSKA” w czerwcu i przedstawiona do końca obecnego roku szkolnego.
Liczę na pełne zrozumienie wszystkich uczestników projektu zwłaszcza nauczycieli.

Z poważaniem
Prezes
Szkolnego Związku Sportowego
„WIELKOPOLSKA”
Zdzisław Urbańczyk