W dniu 21 października w Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych w Poznaniu odbyło się spotkanie w ramach programu Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego. Prowadzący zajęcia z młodzieżą wysłuchali wystąpień przedstawicieli Wielkopolskich Związków Sportowych dotyczących obowiązujących przepisów gry. Nauczyciele otrzymali książki dla uczestników kursu.