Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
na dostawę sprzętu sportowego dla uczestników projektu pn. „JuniorSport”.
Zapraszamy do przedstawienia swoich ofert zgodnie
z założeniami zawartymi w załącznikach.

SIWZ

ZAPYTANIE O CENĘ JUNIOR SPORT