Prosimy o zapoznanie się z listą zawodników uprawnionych do startu w Finale Wojewódzkim XVII Gimnazjady w lekkiej atletyce. Szkoły poprzez zgłoszenie w systemie SRS do dnia 18.05.2016r. potwierdzają udział zawodnika. W zgłoszeniu w informacjach dodatkowych należy wpisać konkurencje, w których startuje zawodnik, dotyczy to także sztafet. Nie wygenerowanie zgłoszenia
w systemie SRS jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w zawodach.
Organizator przewiduje ewentualne uzupełnienie listy startowej sztafet dopuszczając do udziału kolejne sztafety na podstawie przesłanych komunikatów końcowych.

LISTA UPRAWNIONYCH DO STARTU