W związku z wprowadzonymi zmianami zapraszamy do uważnego zapoznania się z komunikatem organizacyjnym Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 24 maja w Pile.
KOMUNIKAT